Quận ủy quận 9: Tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2018.

Hoạt động chính

       Chiều 2/8, Quận ủy quận 9 tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2018, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

        Báo cáo kết quả tại hội nghị đã đánh giá các mặt thực hiện về công tác tuyên truyền, tổ chức học tập chuyên đề, khen thưởng gương điển hình; gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc; đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát…Từ đó, quận đã có nhiều điểm mới trong thực hiện như: nhiều hội thi thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các trang Fanpage “Vùng bưng 6 xã”, “Tuổi trẻ Quận 9”, trên Bản tin Quận 9 và website của các đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó hội nghị đã nghe các ý kiến về kinh nghiệm và các giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá trong 6 tháng đầu năm có sự tập trung tham mưu triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế cần có giải pháp khắc phục hiệu quả, nhất là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều diễn biến phức tạp cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch…Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Ngọc Quý