Hội đồng nhân dân Quận 9 khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hoạt động chính Tin nổi bật

Ngày 17/12/2020, tại hội trường Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận 9 khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Việt, Hàm vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM; ông Cao Thanh Bình, Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố; bà Đặng Thị Hồng Liên, Nguyên Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch HĐND quận; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Phạm Quang Bửu, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận; bà Hoàng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND quận cùng các đồng chí BTV Quận ủy, Thường trực UBND quận, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN 13 phường và các ông bà đại biểu HĐND Quận 9 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

         Các đại biểu đã được nghe trình bày tờ trình về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và tờ trình về kế hoạch dự toán ngân sách năm 2021; báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND quận; báo cáo thẩm tra các báo cáo của TAND quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Chi cục thi hành án dân sự quận; báo cáo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND và UBND quận.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND quận đề nghị: UBND quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2021, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân về việc thành lập Thành phố Thủ Đức; thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát 6 tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2021…

Lương Hợp