Quận 9: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ Mặt trận và đảng viên các cơ quan Đảng, đoàn thể quận.

Hoạt động chính Điểm báo

Nhằm quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI –  Tp.Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên và cán bộ Mặt trận cơ sở, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI gắn với chương trình phối hợp, thống nhất hành động của ủy ban MTTQ Việt Nam quận; phát động phong trào thi đua yêu nước trong các giới, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Thành phố đã đề ra.

Sáng ngày 12/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 230 lượt đại biểu là ông/bà Ủy viên Ủy ban MTTQ VN quận và các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đảng viên các cơ quan Đảng, đoàn thể quận; thành viên các Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam 13 phường; Ban Công tác Mặt trận 75 khu phố cùng tham gia.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, Báo cáo viên Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai vào các nội dung: Chủ đề Đại hội; những thành tựu và hạn chế của Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; những bài học kinh nghiệm; mục tiêu tổng quát; mục tiêu định hướng, phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ; nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu; chương trình đột phá, đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình đột phát, phát triển nhân lực và văn hóa; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hương Thảo