Quận 9: Nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học

Hoạt động chính Điểm báo

Ngày 15/11, BTV Quận đoàn Quận 9 và 5 trường THPT trên địa bàn Quận 9 đã tổ chức chương trình ký kết liên tịch phối hợp chỉ đạo, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2020 – 2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Quận đoàn Quận 9 Nguyễn Trường Giang đã trình bày những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp liên tịch. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học qua các hoạt động; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trong nhà trường thông qua việc thực hiện các cơ chế, chính sách.

Quận đoàn Quận 9 ký kết liên tịch với đại diện Ban giám hiệu 5 trường THPT trên địa bàn Quận 9.

Ban giám hiệu các trường THPT và BTV Quận đoàn Quận 9 tiến hành thảo luận các chuyên đề cụ thể cho công tác phối hợp như: công tác tổ chức các hoạt động giáo dục, thời gian tổ chức các hoạt động phong trào, nhận định chất và lượng của những hoạt động, công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên giáo viên và học sinh, chế độ chính sách dành cho Trợ lý thanh niên, Bí thư Chi đoàn giáo viên, BCH Đoàn Trường.

Quận đoàn Quận 9 và Ban giám hiệu 5 trường THPT chụp hình lưu niệm tại lễ ký kết.

Sau Lễ ký kết liên tịch giữa Quận đoàn Quận 9 và Ban Giám hiệu các trường THPT về công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2020 – 2021 là hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học cho hơn 200 đoàn viên là cán bộ Đoàn tại các cơ sở Đoàn, nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2020 – 2021. Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn và tạo môi trường cho cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các trường.

Hiệp Thọ