Quận 9: Tăng cường và đổi mới tuyên truyền các chính sách tự do tin ngưỡng tôn giáo

Hoạt động chính Điểm báo

Sáng 20/8, Quận ủy Quận 9 tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo năm 2020”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng dân tộc – tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Báo cáo Đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đánh giá công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan; thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân, trong đó công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo giữ vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chính sách an sinh, an ninh chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó việc triển khai các chính sách tôn giáo, dân tộc trong giai đoạn hiện nay có sự tác động của các yếu tố tiêu cực như sự kích động, xuyên tạc chủ trương, chính sách của các đối tượng cơ hội, cực đoan; sự lan truyền các thông tin xấu, độc hại để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội…Do đó cần kịp thời đề ra các giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Trên cơ sở định hướng, các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận, đóng góp các ý kiến, trong đó tập trung vào tăng cường nắm bắt tình hình an ninh, chính trị; xây dựng lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tôn giáo và đoàn kết dân tộc, đặc biệt là qua các phương tiện thông tin và mạng xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn trong thời gian qua, trong đó có các hoạt động, mô hình sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, động viên được các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Với những khó khăn và yêu cầu nâng cao công tác, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường và đổi mới tuyên truyền các chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt ứng dụng hiệu quả internet và mạng xã hội trong thực hiện; thường xuyên quan tâm, gặp gỡ đối thoại, thăm hỏi, động viên các cơ sở tôn giáo, các điểm có đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên tập huấn để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Ngọc Quý