Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hoạt động chính Đại hội Đảng các cấp Điểm báo

Sáng ngày 21/8, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Báo cáo đánh giá cho thấy, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt, kịp thời của Thường trực Thành ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội Thành ủy, công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo đạt yêu cầu đề ra. Nội dung văn kiện Đại hội cấp quận và cơ sở đã đi sâu vào phân tích đánh giá những ưu khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; gắn kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ sát thực với tiến trình phát triển của địa phương, đơn vị trong 5 năm tới và được đại biểu, cán bộ đảng viên biểu quyết thống nhất cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ trung thực, nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm. Công tác nhân sự được chỉ đạo thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ và đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; ứng cử viên đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có chất lượng, hầu hết không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ cấu trẻ và nữ vượt nhiều lần so với yêu cầu (trong đó nữ đạt 46.15%/15%, trẻ đạt 23,08%/10%); Đại hội đã bầu đủ số lượng theo quy định; trong đó, 100% nhân sự chủ chốt của quận được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua đều trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; phát huy hiệu quả tuyên truyền bằng trực quan sinh động và trên Internet, trên mạng xã hội; nhiều công trình thiết thực hưởng ứng Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp do Thành ủy, Quận ủy phát động của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quận nhà. Các lực lượng phối hợp thực hiện tốt công tác hậu cần, an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội cấp cơ sở và quận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tập trung của cả hệ thống chính trị, nhất là tập thể cấp ủy của quận và cơ sở, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy đã đóng góp tổ chức một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cá nhân cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế và nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.  

Đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy và đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho các tập thể

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020, đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy đề nghị: các cấp ủy cơ sở khẩn trương hoàn chỉnh và ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đặc biệt chú trọng việc phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp các cấp ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI và ngay sau khi Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI chính thức ban hành, các cấp ủy đảng tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của cấp mình (hoàn thành trong năm 2020) để tập trung thực hiện; hoàn thành các công trình đăng ký hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch đề ra. Trước mắt, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong năm 2020, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể để phấn đấu hoàn thành; đồng thời thực hiện ngay việc rà soát tiêu chuẩn cán bộ đương nhiệm, trong nguồn quy hoạch để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ đạt chuẩn, tiệm cận với các chức danh được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ của Ban Thường vụ Quận ủy trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Quận ủy Quận 9 cũng đã biểu dương, khen thưởng đối với 14 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Ngọc Thắm