Lịch học lớp Múa bụng (Belly dance)

Khóa học

Lịch học: thứ 2 – 4 – 6

Giờ học: 17 giờ 30 – 18 giờ 30

Giáo viên: Liên Nguyễn

* Mọi chi tiết, xin liên hệ: Phòng ghi danh – Trung tâm Văn hóa Quận 9

  Địa chỉ: 183A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

  Điện thoại: (08) 37314072