Lịch học lớp đàn tranh

Khóa học

Lịch học: Thứ 3 và thứ 5

Giờ học : 8h30 – 10h00

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Phòng ghi danh – Trung tâm Văn hóa Quận 9

  Địa chỉ: 183A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

  Điện thoại: (08) 37314072