154 quần chúng ưu tú quận 9 tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Quận ủy

Sáng ngày 6/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) quận 9 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2013 cho 154 quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ cơ sở.

Tham dự lễ khai giảng có ông Trần Văn Tài –  Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy.

Được biết, đây là lớp cuối cùng được TTBDCT quận tổ chức trong năm 2013. Trước đó, TTBDCT quận đã tổ chức 2 lớp cho 254 quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ cơ sở theo học.

Theo kế hoạch, các học viên sẽ nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung năm 2011); nội dung cơ bản Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ Quận 9.

Tại lễ khai giảng, ông Trần Văn Tài đề nghị quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ cơ sở cần nghiên cứu kỹ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chủ trương, đường lối đổi mới của đất nước, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho bản thân để có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không mơ hồ, dao động trước những luận điệu xuyên tạc và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

“Mỗi quần chúng ưu tú sau khi hoàn thành lớp học này cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm trở thành đả̉ng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Tài nhấn mạnh.

Cẩm Vân