Cần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao

Quận ủy

Sáng 13/2, Ban Tuyên Giáo Quận ủy quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Ông Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy; ông Phan Văn Cường – Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2013, ngành tuyên giáo quận 9 đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, cụ thể là việc tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XI). Công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần rất lớn vào việc định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặ̣c biệt, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác tuyên giáo góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội; phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.


Đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Hữu Việt tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2013

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ, giáo dục truyền thống… cũng được tổ chức triển khai có hiệu quả, bám sát các chỉ đạo, định hướng của Thành ủy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban tuyên giáo cũng nghiêm túc nhìn nhận một số mặt vẫn còn những hạn chế, yếu kém, cụ thể như công tác nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân có lúc, có nơi còn chậm nên công tác tham mưu, chủ động giải quyết các tình huống phát sinh chưa kịp thời; việc nhân rộng, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật mạnh mẽ, thuyết phục…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy Phan Văn Cường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2013, đồng thời khẳng định công tác tuyên giáo đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.


Ông Phan Văn Cường – Phó Bí thư thường trực quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị trong năm 2014 ngành tuyên giáo cần tập trung tăng cường, chủ động đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, qua đó kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Quận ủy Quận 9 đã tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2013; trong đó có 9 Đảng bộ phường và 4 chi bộ cơ sở.

Cẩm Vân – Ngọc Lan