Quận ủy Quận 9: Tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2019

Quận ủy

            Sáng ngày 08/8, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Báo cáo viên là đồng chí Bùi Thị Sáu, Ủy viên  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

           Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy đã tập trung hoàn thành các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát đề ra; là đơn vị được chọn thí điểm sử dụng phần mềm Quy định 1374, trong thời gian qua BTV Quận ủy đã chỉ đạo triển khai sử dụng phần mềm xử lý thông tin phản ánh đến các cấp ủy cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và kịp thời xử lý các nguồn thông tin phản ánh đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có những khó nhăn nhất định: việc xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; chưa chủ động nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong việc phân loại, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.


Quang cảnh buổi tập huấn

           Trên cơ sở đó để tạo điều kiện cho các cấp ủy cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của quận có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời chuẩn hóa để tiến hành kiện toàn, chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Công văn số 1374-CV/TU ngày 10/7/2019 của BTV Thành ủy; BTV Quận ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019 cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Bí thư, Phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy cơ sở; đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

            Hội nghị đã tập huấn 04 chuyên đề: Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374  của Thành ủy; Kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tài chính đảng. Song song đó, trao đổi sâu những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; qua đó giúp các cấp ủy đảng, đảng viên kịp thời cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức mới, các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Thắm