Công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị ,doanh nghiệp và cộng đồng

         Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương năm 2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Lê Công Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với 04 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, […]

Nội dung chi tiết