Quận ủy Quận 9: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn quận

           Chiều  28/11 Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của BTV Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Tham dự có đồng chí Đặng […]

Nội dung chi tiết

Quận ủy Quận 9: Khen thưởng 76 tập thể và 66 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy

             Sáng ngày 21/11 tại Nhà Thiếu nhi, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của BTV Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành […]

Nội dung chi tiết

Quận ủy Quận 9: Khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

          Sáng ngày 12/6, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đến dự có […]

Nội dung chi tiết