Tóm tắt tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đơn vị bầu cử số 7: Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức.

1.Ông TRẦN VIỆT ANH –         Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Nam Thái Sơn, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận Thủ Đức, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 2, Ủy viên BCH Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), […]

Nội dung chi tiết

Tóm tắt tiểu sử ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đơn vị bầu cử số 10: Quận 9.

1.     Ông CAO THANH BÌNH –         Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. –         Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Hành chính, Cử nhân […]

Nội dung chi tiết