Triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận 9.

          Theo Thông báo số 1459/TB-SQHKT ngày 28/4/2020 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc nâng cấp ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 4/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc […]

Nội dung chi tiết