Ông em

Thơ - Ca

Ông em là thầy giáo

Nghỉ hưu đã lâu rồi

Tháng ngày vui như tết

Xa gần khách đến chơi

 

Có cô xe biển xanh

Có chú xe biển đỏ

Đến nhà thăm ông em

Kính cẩn: Chào Thầy ạ!


Tóc bạc, chòm râu bạc

Ông em luôn mỉm cười

Áo lụa vờn trước gió

Tuổi già thế mà vui.

                                                                                         Phạm Văn Khuyến