Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thơ - Ca

Chào mừng Đại hội sáng vừng đông

Tiếp bốn ngàn năm sử Lạc Hồng

Giữ mối giang sơn gương bất khuất

Mở đường thời đại hướng tiên phong

Thuận thời thế nước bừng hương sắc

Ý Đảng lòng dân vẹn núi sông

Nghị quyết tư duy đầy sáng tạo

Chúc mừng Đại hội Đảng thành công

                             

                                                                                                                           Trần Thị Kim Dung