VỀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG

Thơ - Ca

VỀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG

Bồi hồi nhớ lại một thời
Xưa kia đánh Pháp cuộc đời đẹp sao
Ngày đêm lăn lộn chiến hào
Ăn đói bệnh tật không nao núng lòng
Hôm nay ta gặp nhau đây
Ôn lại đời lính mà lòng thấy vui

ĐL-XM