ĐƯỜNG 447 – ĐƯỜNG KIỂU MẪU

Thơ - Ca

ĐƯỜNG 447 – ĐƯỜNG KIỂU MẪU
(Đường thuộc Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A)

Đường 447 phường tôi,
Ai muốn thả bộ dạo chơi mời vào.
Đầu đường đã có cổng chào,
Tổ mười lăm (15) đón bạn vào thăm quan.
Vỉa hè cây đứng thẳng hàng,
Từng căn hộ, tự lo toan vun trồng.
Phượng Hoàng lửa, cạnh Lộc Vừng,
Hoàng anh vàng rực, thơm cùng Ngọc Lan.
Trái vuông – có một cây Bàng,
Nhớ Trường Sa – một hộ mang về trồng.
Người đi bộ, người khí công luyện rèn.
Lớp thì tập Thái cực quyền,
Lớp thể dục gậy – dành riêng các bà.
“Vận động viên” khắp mọi nhà,
Ai đi qua cứ tưởng là hội thao.
“Xanh – sạch – đẹp” thành phong trào,
Sạch nhà đẹp phố nhà nào cũng lo.
Ai về đây nhớ giùm cho,
Đoàn kết gắn bó phải lo hàng đầu.
Dù quê hương bạn ở đâu,
Đã về đây hãy coi nhau một nhà.
Đường 447 phường ta,
Nếu xây kiểu mẫu cũng là đúng thôi!

Trần Huy Thuyết