Hậu phương xin gửi tấm lòng

Thơ - Ca

Bốn bề biển nước mênh mông

Đảo hiên ngang giữa bão giông sương mù

Lắng nghe biển hát lời ru

Nâng cao cảnh giác quân thù từ lâu

Đi tuần sóng vỗ bạc đầu

Tưởng như biển đã nâng tàu lên mây

Bồng bềnh chắc súng trong tay

Tàu như gần với trăng đầy trong đêm

Ban ngày nắng cháy da thêm

Nghe tim buốt lạnh về đêm giấc nồng

Hậu phương xin gửi tấm lòng

những người chiến sỹ giữ trông đảo nhà

Mặt trời đội biển vươn xa

Vang rền lính đảo hát ca yêu đời

Ngày đêm canh giữ biển trời

Đại dương với đảo muôn đời của ta

Lê Thanh Sơn