Trước ống kính 411

Trước ống kính
  • Được:

Hưởng ứng cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, các bạn đoàn viên đã thực hiện thu gom rác thải trên các tuyến đường trên địa bàn Quận 9.

Ảnh chụp tại đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A.

Ảnh chụp tại đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường.

Ảnh chụp tại đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A

PV