Trước ống kính: ATGT

Trước ống kính

Xe rác đậu trái đường, Ảnh chụp tại đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B

Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

 Ảnh chụp tại đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước A

Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

 Ảnh chụp tại đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước B

 

Ngọc Thủy