Hội Chữ thập đỏ Quận 9: Thực hiện tốt công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ

Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia, ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trở thành điểm sáng trong ý thức xã hội và nét đẹp trong đời sống cộng đồng, góp phần trợ giúp kịp thời, thiết thực người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa, người dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

        Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch Quận ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy và  kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể quận về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên cơ quan của Hội thể hiện tính gương mẫu ngay từ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào việc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 100% cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan tích cực tham gia học tập đầy đủ từng chuyên đề hàng năm. Qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW, Hội đã cụ thể hóa chủ đề từng năm thành những chuẩn mực đạo đức “dễ nhớ, dễ thực hiện” để cán bộ, đảng viên thực hiện gắn với tình hình nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Duy trì sinh hoạt chính trị đầu tuần trong Khối vận, qua các tài liệu được Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp và các câu chuyện về “tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” là những kim chỉ nam để tập thể Hội “Làm theo Bác” một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và những đặc thù của tổ chức Hội nhằm đem lại hiệu quả cao.

        “Học tập Bác” theo chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội Chữ thập đỏ quận trong năm. Sau khi cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm, 6/6 cán bộ, đảng viên của hội đều viết bản đăng ký những nội dung “Làm theo Bác” phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công. Mỗi cán bộ, hội viên đăng ký học tập tự liên hệ bản thân và xác định phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của mình, nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hội Chữ thập đỏ quận cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị chuyên đề tìm hiểu về Di chúc Bác trong cán bộ, đảng viên của cơ quan. Từ việc “Học tập Bác”, cán bộ, đảng viên Hội Chữ thập đỏ Quận 9 đã ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại; giữ gìn, bảo vệ của công, tận tụy đối với công việc, luôn vượt khó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo giờ giấc làm việc, nề nếp sinh hoạt; đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, mạnh dạn hơn trong tự phê bình và phê bình; không chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, xa rời quần chúng.

          Từ “Học tập Bác”, năm 2019, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong quận đã tổ chức tốt nhiều hoạt động, các đợt chăm lo cho người nghèo, 15 chuyến khám sức khỏe và trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, duy trì bếp ăn tình thương phục vụ trên 100 lượt người mỗi ngày. Tổng giá trị Hội Chữ thập đỏ Quận thực hiện trong năm trên 16 tỷ đồng để chăm lo cho 79.625 lượt người. Trong công tác Hiến máu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ quận đã vận động được 5.141/5.000 ca, đạt 102.8% chỉ tiêu được giao…

         Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Quận 9 đã có 2 mô hình tiêu biểu được Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Chữ thập đỏ Thành phố công nhận. Trong đó, mô hình “Vận động ủng hộ thông qua việc tổ chức biểu diễn văn nghệ gây quỹ thực hiện công trình nhân đạo góp phần vào chương trình an sinh xã hội” được trên 678 triệu đồng chăm lo cho hơn 1.200 lượt người; mô hình thứ 02 là “Thành lập câu lạc bộ Hướng dẫn viên Sơ cấp cứu Quận 9” để tổ chức 35 buổi tập huấn cho hơn 1.500 lượt người về phương pháp Sơ cấp cứu cho bà con nhân dân trên địa bàn quận. Với những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu được trang bị, những học viên này đủ khả năng để có thể tự xử lý trong mọi tình huống thực tế tại hiện trường ngay ban đầu, góp phần cùng ngành y tế giảm thiểu sự rủi ro do tai nạn đối với người dân. Bên cạnh đó, 01 sáng kiến mới của Hội Chữ thập đỏ Quận 9  trong năm cũng đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Chữ thập đỏ Thành phố công nhận đó là “Nâng cao chất lượng Hội thi Công tác chữ thập đỏ trong trường học”. Thay vì chỉ thi phần thực hành sơ cấp cứu như hàng năm, Hội Chữ thập đỏ Quận 9 đã bổ sung thêm các phần thi về kiến thức; về kỹ năng gồm: Thuyết trình, biểu diễn tiểu phẩm xử lý tình huống, hay giới thiệu về một tấm gương “Người tốt, việc tốt” (cá nhân – tập thể) trong tích cực tham gia công tác Hội, những “bông hoa việc thiện”… để nêu gương nhân rộng trong cộng đồng; và thêm phần thu hút, sôi động hơn với hình thức “Đối đầu” ở vòng chung kết… Với những kết quả đạt được trong năm, Hội Chữ thập đỏ Quận 9 có 02 cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Tiếp tục “học tập” và “làm theo Bác” theo Chỉ thị 05-CT/TW chủ đề năm 2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, tin rằng Hội Chữ thập đỏ Quận 9 luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp…” để rừng hoa nhân ái của Hội ngày càng có thêm nhiều “Hoa việc thiện” tỏa ngát hương sắc trong vườn đời nhân sinh.

Lynh Trang