DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG CÂU CHÚC MỪNG TRÊN ĐẶC SAN XUÂN 2020

CLB - Đội nhóm Văn bản - Thông báo - Thư mời
 1. aBảo hiểm xã hội quận.
 2. Hội Chữ thập đỏ quận.
 3. Hội Cựu chiến binh quận.
 4. Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Công Ích Quận 9.
 5. Liên đoàn Lao động quận.
 6. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận.
 7. Bệnh viện Quận 9.
 8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9.
 9. Quận Đoàn 9.
 10.  Trung tâm Thể dục Thể thao quận.
 11.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.
 12.  Hội Nông dân quận.
 13. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Tăng Nhơn Phú A.
 14. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Phước Long B
 15. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Phước Long A
 16. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Tân Phú
 17. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Long Thạnh Mỹ
 18.  Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Phước Bình
 19. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Long Trường
 20. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Phú Hữu
 21. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Long Bình
 22.  Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN Phường Long Phước