Triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận 9.

Văn bản - Thông báo - Thư mời

          Theo Thông báo số 1459/TB-SQHKT ngày 28/4/2020 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc nâng cấp ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 4/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” (được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố đưa vào vận hành chính thức ngày 30/11/2017) và đưa vào sử dụng ứng dụng “Quản lý Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”. UBND Quận 9 ban hành công văn số 1662/UBND-QLĐT về việc triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận 9. Ủy ban nhân dân Quận 9 chỉ đạo nội dung về việc nâng cấp và đưa vào sử dụng ứng dụng trên như sau:

         Ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” được phát triển với mục tiêu cải cách công tác công bố, công khai thông tin quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch dưới dạng bản đồ giấy (được sao chụp) và bản đồ số trên nền tảng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Thông qua ứng dụng, người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông thuộc các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt một cách dễ dàng và thuận tiện qua ứng dụng web hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh.

          Người dùng có thể sử dụng ứng dụng qua các phương thức sau:

–       Website: tại địa chỉ https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn;

–       Ứng dụng Android: tại địa chỉ bit.ly/ttqhandroid;

–       Ứng dựng iOS: tại địa chỉ bit.ly/ttqhios.

           Ngoài ra, người dùng có thể tải ứng dụng trên điện thoại thông minh trên các kho ứng dụng Android hoặc iOS với các từ khóa “thông tin quy hoach HCM”, “thông tin quy hoạch HCM” và “TTQH HCM”.

           Ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/11/2017. Sau khi đưa ứng dụng vào vận hành chính thức, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã liên tục hoàn thiện ứng dụng và phát hành các bản nâng cấp của ứng dụng trên cơ sở tiếp thu các góp ý từ người dùng và chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng. Trong bản nâng cấp tháng 4/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã thực hiện các nâng cấp quan trọng sau cho ứng dụng:

–       Cập nhật dữ liệu bản đồ số quy hoạch sử dụng đất (thuộc đồ án quy hoạch phân khu) trên địa bàn toàn Thành phố;

–     Thay đổi toàn bộ giao diện ứng dụng nhằm giúp trải nhiệm cho người dùng tốt hơn;

–       Bổ sung chức năng đa ngôn ngữ (tiếng Anh);

–       Bổ sung tính năng tìm kiếm theo tên đường;

–       Bổ sung thông tin chi tiết các ô chức năng đất hỗn hợp;

–       Cải thiện chức năng tìm kiếm theo tọa độ góc ranh thửa đất;

–       Bổ sung tính năng phản hồi và đánh giá của người dùng.

            Các tính năng nâng cấp của ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm mục đích giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm thông tin quy hoạch, đồng thời thúc đẩy sự tham gia cả người dân trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị. Đặc biệt, ứng dụng đã bổ sung chức năng đa ngôn ngữ (tiếng Anh) nhằm giúp các cá nhân và tổ chức nước ngoài đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến thông tin quy hoạch của Thành phố có thể tiếp cận ứng dụng và tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn.

          Ứng dụng nâng cấp chính thức sẽ được cập nhật trên website và các kho ứng dụng điện thoại thông minh từ ngày 29/4/2020.

          Ủy ban nhân dân Quận 9 đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân Quận 9, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Quận, Ủy ban nhân dân 13 phường và các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” theo Công văn số 994/UBND-QLĐT ngày 10/4/2018 về triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận 9.